daisy

Privacy Policy

รายละเอียดข้อมูลและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือรายละเอียดที่แสดงความเป็นตัวคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ อีเมลแอดเดรส หรือที่อยู่ที่ติดต่อของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การนำไปใช้งาน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ และเป็นไปตามขอบเขต (ของแต่ละกรณีและระยะเวลาของแต่ละกรณี) เท่านั้น เช่น เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยของคุณ เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการของคุณ หรือเพื่อแจ้งผลการแข่งขันหรือผลการจับรางวัล เป็นต้น

ในการดำเนินการดังกล่าว Jeban.com อาจจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนนี้อาจหมายถึงตัวแทนที่ทำหน้าที่จัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา หรือการประกวดแข่งขันต่างๆ กลุ่มผู้ให้บริการเหล่านี้ได้รับทราบและตกลงที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ Jeban.com ระบุไว้

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การส่งผ่านข้อมูลล็อกออนจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์สนทนาสาธารณะอื่นหรือเว็บเซอร์วิสอื่น เช่น Facebook หรือ Twitter จะต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากคุณก่อน Jeban.com รับรองว่าจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกขายหรือให้เช่าแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการเรียกขอจากหน่วยงานราชการ

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการตลาด

ในกรณีที่คุณได้แสดงความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการโฆษณาและการตลาดได้ ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาและนำไปใช้เพื่อการดังกล่าว เช่น เพื่อรับจดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งประกวดหรือการจับรางวัลต่างๆ ผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ตามที่คุณได้แจ้งไว้ เราอาจนำข้อมูลของคุณไปสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ให้คุณทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังอาจนำข้อมูลที่ได้รับจากคุณไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ การโฆษณา การตลาด การวิจัยตลาด และรูปแบบในการขายด้วย

การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โดยอาจขอยกเลิกทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในอนาคต

ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ (ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล)

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (หรือเครือข่ายองค์กร ชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ) ชื่อเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราที่คุณได้เรียกดู วันที่และเวลาเข้าชม รวมทั้งระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ใช้

ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกและจะถูกวิเคราะห์โดยไม่ระบุชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา และการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และจะไม่มีการนำไปดำเนินการต่อหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

คุกกี้

เราใช้ "คุกกี้" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างโดยเบราว์เซอร์และจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะมีความจำเป็นต่อการเข้าดูเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อดูลักษณะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงรูปแบบในการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ เช่น หน้าในเว็บไซต์ที่คุณเปิดดู จะถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของเรา นอกจกานี้ คุกกี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการเข้าดูเว็บไซต์ ว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือเป็นการเข้าชมครั้งแรก คุกกี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุได้เท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการรับไฟล์คุกกี้ โปรดตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ บล็อคคุกกี้ทั้งหมด หรือตั้งให้ทำการเตือนก่อนที่จะมีการบันทึกคุกกี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้จัดเตรียมมาตรการในการจัดการระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณสูญหาย เปลี่ยนแปลง ถูกโจรกรรม หรือเข้าดูโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

เวปไซต์นี้ ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการในการวิเคราะห์สถิติ ซึ่งให้บริการโดย Google Inc. (“กูเกิล”).Google Analytics ใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษร ไปวางอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะช่วยวิเคราะห์ การใช้งานของเวปไซต์นี้ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้ เกี่ยวกับการใช้เวปไซต์ของคุณ (รวมถึง IP Adressแบบไม่ระบุ) จะถูกส่งและเก็บโดย เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ในสหรัฐอเมริกา กูเกิล จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เวปไซต์ของคุณ จะประมวลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเวปไซต์ เพื่อ website operator ต่างๆ และเตรียมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเวปไซต์และการใช้อินเตอร์เนต. กูเกิล อาจโอนย้ายข้อมูลไปยัง หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับกำหนดโดยกฏหมาย หรือ หน่วยงานอื่นซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิล ทั้งนี้ กูเกิล จะไม่เกี่ยวข้องข้อมูล IP Address กับข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำโดย กูเกิล คุณสามารถปฏิเสธในการใช้ คุ้กกี้ โดยการเลือก การตั้งค่าที่เหมาะสม บน เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ถ้าคุณปฏิเสธ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชั่นอย่างเต็มรูปแบบกับเวปไซต์นี้ การใช้เวปไซต์นี้ คุณได้ยินยอมในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โดยกูเกิ้ล อย่างเหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

คุณสามารถป้องกัน กูเกิล จากการตรวจจับ คุ้กกี้ ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เวปไซต์นี้ (รวมถึง IP Addressของคุณ) ดังเช่นการประมวลผลข้อมูล โดยการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ปลั้กอิน บนเบราว์เซอร์นี้ ตามลิ้งค์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

การอัพเดทและการเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทรายละเอียดบางส่วนของประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบประกาศคุ้มครองข้อมูลนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้น โดยเราจะแจ้งวันเริ่มมีผลบังคับใช้ให้คุณทราบ

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถติดต่อส่วนให้การช่วยเหลือของเรา เพื่อขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองออกจาก Jeban.com ได้ ด้วยการแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล help@jeban.com.

Term of Use

Thank you for visiting the Jeban Web site (the "Site"). Jeban is a site designed to provide information on the latest prestige beauty products as well as advice from members of the site. Jeban and its subsidiaries and affiliates ("we, us, our") want each visitor to the Site ("you") to have a safe, pleasurable visit, so we have established the following terms and conditions so that we (we and you) know what to expect from each other. By using the Site you agree to be bound by the terms set forth herein. We may make changes to the Site, these Terms of Use, or the policies and conditions that govern the use of the Site at any time. We encourage you to review the Site and these terms periodically for any updates or changes. Your continued access or use of the Site shall be deemed your acceptance of any changes.

Your account obligations

You will receive a password and account when you have completed the Account Information. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to immediately notify us of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security.

Your conduct

Any conduct by you that in our sole discretion restricts or inhibits any other user from using or enjoying the Site will not be permitted. You agree to use the Site only for lawful purposes. You are prohibited from posting on or transmitting through the Site any unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, profane, hateful, fraudulent, racially, ethnically, or otherwise objectionable material of any kind, including but not limited to any material that encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or international law. You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of the Site or use of the site. You agree not to access the Site by any means other than through the interface that is provided by us for use in accessing the Site.

Message board/Product Reviews/member center rules

This is a public forum where your ideas can be expressed. Opinions expressed are the views of the person posting the message and do not reflect our positions. We do not necessarily endorse, support, sanction, encourage, verify or agree with the comments, opinions or statements posted. We are not responsible for the materials posted by our participants. Do not post any personal or commercial classified ads on the message boards. If you participate on the message boards, you agree not to use any obscenities, indecent or offensive language or to post any material that is invasive to another participant's privacy, abusive, hateful, or libelous. Material that encourages criminal conduct, or violates any civil, local, state, national, or international law will not be tolerated. No unauthorized advertisements, pornographic materials, or junk mail is permitted. Participants agree not to tamper with, disrupt, or alter any materials that appear on the message boards. Postings on the message boards are not private. You shall not (i) select or use a member name or e-mail address of another person with the intent to impersonate that person; (ii) use a user name or e-mail address subject to the rights of another person without authorization; (iii) use a member name in violation of the intellectual property rights of any person; or (iv) use a member name that we, in our sole discretion, deem offensive. License: You hereby grant to us the royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, translate, transmit and distribute any information or material you supply or communicate to us via such postings, in any medium now in existence or hereafter developed, for any purpose, including commercial uses. Indemnity: You are responsible for ensuring that any material you post, including but not limited to text, photographs, and sound, does not violate the copyright, trademark, trade secret or any other personal or proprietary rights of any third party. You agree to indemnify us and our subsidiaries, affiliates, employees, representatives, and agents, harmless from any and all claims (including legal fees) that may arise from your participation on the message boards. We shall have the right, but not the obligation, to monitor the content of the bulletin boards to determine compliance with this Agreement and any other operating rules established by us. We shall have the right, but not the obligation, in our sole discretion to edit, refuse to post or remove any material submitted to or posted on the bulletin board. Without limiting the foregoing, we shall have the right to remove any material that we, in our sole discretion, find to be in violation of the provisions hereof or otherwise objectionable. Notwithstanding this right, users shall remain solely responsible for the content of their messages. Participants of this message board agree to the above rules, which can be modified at any time.

Site content

You acknowledge that the Site contains information, data, software, photographs, graphics, videos, text, images, typefaces, sounds, and other material (collectively "Content") that are protected by copyrights, trademarks, or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereinafter developed. Any and all Content on the Jeban site is copyrighted as a collective work under the Thailand copyright laws, and we own a copyright in the selection, coordination, arrangement, and enhancement of such Content. You may not modify, remove, delete, augment, add to, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, create derivative works from, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part. If no specific restrictions are displayed, you may make copies of select portions of the Content, provided that the copies are made only for your personal, information and non-commercial use and that you do not alter or modify the Content in any way, and maintain any notices contained in the Content, such as all copyright notices, trademark legends, or other proprietary rights notices. You may not upload, post, reproduce, or distribute in any way Content protected by copyright, or other proprietary right, without obtaining permission of the owner of the copyright or other proprietary right. In addition to the foregoing, use of any software Content shall be governed by the software license agreement accompanying such software, if any.

Disclaimers

YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE SITE IS AT YOUR SOLE RISK. NEITHER WE, NOR OUR AFFILIATES, NOR ANY OF OUR OFFICERS, DIRECTORS, OR EMPLOYEES, AGENTS, THIRD-PARTY CONTENT PROVIDERS ("PROVIDERS"), MERCHANTS ("MERCHANTS"), SPONSORS ("SPONSORS"), LICENSORS ("LICENSORS"), OR THE LIKE (COLLECTIVELY, "ASSOCIATES"), WARRANT THAT THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; NOR DO THEY MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SITE, OR AS TO THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION, CONTENT, SERVICE, OR MERCHANDISE PROVIDED THROUGH THE SITE. THE SITE IS PROVIDED ON AN "AS IS," "AS AVAILABLE" BASIS AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO ORAL ADVICE OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY US NOR OUR AFFILIATES, NOR ANY OF OUR OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PROVIDERS, MERCHANTS, SPONSORS, LICENSORS, OR THE LIKE, SHALL CREATE A WARRANTY. Further, we explicitly disclaim any responsibility for the accuracy, content, or availability of information found on sites that link to or from the Site from third parties.. We encourage discretion when browsing the Internet using our or anyone else's service. Because some sites employ automated search results or otherwise link you to sites containing information that may be deemed inappropriate or offensive, we cannot be held responsible for the accuracy, copyright compliance, legality, or decency of material contained in third-party sites, and you hereby irrevocably waive any claim against us with respect to such sites.

Limitation of liability

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DISTRIBUTING THE SITE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOOD WILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) THAT RESULT FROM (i) THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SITE, (ii) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED OR TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OR FROM THE SERVICE; (iii) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA; (iv) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SITE; OR (v) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SERVICE. YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT THIS PARAGRAPH SHALL APPLY TO ALL CONTENT, MERCHANDISE, SWAPS AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THE SITE. BECAUSE SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH STATES LIABILITY IS LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. You agree to indemnify and hold us, and our subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, sponsors, licensors, providers, merchants or any other partners, and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of Content you submit, post to or transmit through the Site, your use of the Site, your connection to the Site, your violation of the Terms of Use, or your violation of any rights of another. The Jeban/จีบันดอทคอม/JebanDotCom names may not be used in association with any brick-and-mortar or online promotional events.

Our rights

We may elect to electronically monitor areas of the Site and may disclose any Content, records, or electronic communication of any kind (i) to satisfy any law, regulation, or government request; (ii) if such disclosure is necessary or appropriate to operate the Site; or (iii) to protect our rights or property or the rights of the users, Sponsors, Providers, Licensors, or Merchants. We are not responsible for screening, policing, editing, or monitoring such Content. If notified of allegedly infringing, defamatory, damaging, illegal, or offensive Content, we may investigate the allegation and determine in our sole discretion whether to remove or request the removal of such Content from the Site. We may terminate your access, or suspend your access to all or part of the Site, without notice, for any conduct that we, in our sole discretion, believe is in violation of any applicable law or is harmful to the interests of another user, a third-party Provider, Merchant, Sponsor, Licensor, service provider, or us.

Links to third party sites

We may make available a link to a third party's web site. These links will let you leave the Site. The linked sites are not under our control and we are not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. We are not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. We provide the links to you only as a convenience. We do not endorse the site or its use or contents.

Applicable law

We control the Site from our offices within Bangkok,Thailand. We make no representation that the Content in the Site is appropriate or available for use in other locations, and access from territories where their content is illegal is prohibited. Those who choose to access the Site from other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. You may not use or export the Content in violation of Thailand export laws and regulations. Any claim relating to the Site, the services provided through the Site or the Content shall be governed by the internal laws of Thailand, without reference to its choice of law provisions.

Termination

These terms are effective until terminated by either party. If you no longer agree to be bound by the Terms of Use, you must cease your use of the Site. Subject to applicable law, we reserve the right to suspend or deny, in our sole discretion, your access to all or any portion of the Site with or without notice. You agree that any termination of your access to the Site may be effected without prior notice, and acknowledge and agree that we may immediately deactivate or delete your account and all related information and files in your account and bar any further access to such files or the Site. Further, you agree that we shall not be liable to you or any third-party for any termination of your access to the Site. Accounts may be terminated that are registered with a second user name with Bad tokens.

General information

These Terms of Use constitute the entire agreement between us (you and us) and govern the use of the Site. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content or third-party software. Our failure to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms of Use is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms of Use remain in full force and effect. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Site or the Terms of Use must be filed within one year after such claim or cause of action arose or be forever barred. The section titles in the Terms of Use are for convenience only and have no legal or contractual effect.

Activity Rules

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย
 • การตัดสินของทีมงาน Jeban.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สถานที่คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล : บริษัท ทูมังกี้ส์ สตูดิโอ จำกัด
 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 กิจกรรมเท่านั้น
 • ของรางวัลจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันหลังประกาศผล
 • สำหรับผู้ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะจัดส่ง ไปให้ตามข้อมูลที่ให้ไว้
 • กรณีกิจกรรมจัดขึ้นใน Facebook, Twitter, Instagram หากผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแสดงสิทธิ์การรับรางวัล ทาง Inbox ในระยะเวลา 2 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรอง
 • ทาง Jeban ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหาย ต่อทาง Jeban และ แบรนด์ ทางJeban มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทาง Jeban.com มีสิทธิ์นำเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของทาง Jebanและทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ผู้รับประโยชน์ แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ ทาง Jeban.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงาน Jeban.com และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ