daisy

Clinic Clear

Clear And Its Control

4.3

4 reviews

Clinic Clear

Clear And Its Control

Product Detail

คลีนิคเคลียร์ แชมพูขจัดรังแค สูตรคลีนแอนด์อิช คอนโทรล
สะอาดและลดความมันจากหนังศรีษะ

Price (Size)
0 (0 ml)
URL

4.3

4 reviews

Add to Compare Favorite Share

SCORE AVERAGE :

4.8

ความสะอาด

4.3

กลิ่น

4.3

ราคา : ปริมาณ

4.0

แพกเกจดีไซน์

4.0

ช่วยฟื้นฟูสภาพผม

4.3

ควบคุมความมัน

ชอบนะสูตรนี้ สระสะอาดดี ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะมัน กลิ่นหอม

แพกเกจดีไซน์
5.0
ควบคุมความมัน
4.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะอาด
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0

4.0

JOY FAiRY
JOY FAiRY

6 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ต้องใช้เลยหล่ะ เพราะเราเป็นคนที่ใช้แชมพูซ้ำๆ แล้วรังแคจะมาเป็นสโนว์ เลยต้องสระ 2 ครัั้ง ครั้งนึงใช้คลีนิคเคลียร์ อีกครั้งใช้แชมพูหอมๆ บำรุงเส้นผม

แพกเกจดีไซน์
4.0
ควบคุมความมัน
4.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะอาด
4.0
กลิ่น
4.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
3.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0

ชอบมากคะ รังแคหายเกลี้ยง

แพกเกจดีไซน์
3.0
ควบคุมความมัน
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0

4.0