daisy

Wellage

Real Hyaluronic Capsule Serum

0.0

0 reviews

Wellage

Real Hyaluronic Capsule Serum

Product Detail

เซรั่มที่ช่วยดูแลเรื่องความชุ่มชื่นและความเต่งตึงของผิว ที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “เซรั่มแสงไฟ”

แคปซูลอนุเล็กที่ประกอบด้วยกรดไฮยาลูโรนิค 3 โมเลกุล ทั้งสูง กลางและต่ำ กว่า 5,000 โมเลกุล
ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นและเต่งตึงไม่หย่อนคล้อยไม่ใช่แค่ดูแลผิวภายนอกเท่านั้น ยังซึมซับให้ความชุ่มชื่นเข้าไปในชั้นผิว (2.5 mm)

Price (Size)
URL

0.0

0 reviews

Add to Compare Favorite Share