daisy

3CE

Eye Switch Pot

0.0

0 reviews

3CE

Eye Switch Pot

Product Detail

Glitter Shadow ที่ติดทนนานตลอดวัน ไม่ฟุ้งกระจาย และไม่ไหลตกร่อง

เป็นมัลติไอเท็มที่สามารถใช้กับลำตัวได้ด้วย ไม่ใช่แค่ดวงตาเท่านั้น

แนะนำให้ใช้กับมือเพื่อความติดทน หากทาแบบถูจะทำให้เกาะตัวเป็นก้อนได้ แนะนำให้ทาแบบแตะเบาๆ บนเปลือกตา

Price (Size)
500 (3 g)
URL

0.0

0 reviews

Add to Compare Favorite Share