daisy

chaa aim
chaa aim

9 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ใช้แล้วสิวไม่ิุอุดตัน
แต่ข้อเสียคือหัวไม่มีฝาปั๊ม ทำให้เททีนึง น้ำออกมาเยอะเลย
ราคาอาจจะสูงแต่ใช้แล้วสะอาดจริงๆค่ะ

ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
5.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0