daisy

อธิบายกลิ่นไม่ถูก ตอนแรกไม่ค่อยชอบกลิ่นตัวนี้ แต่พอใช้ไปสักพักก็ไม่แย่นี่นา ราคาน่ารักมากกกกกกกก ทำความสะอาดได้ดีพอควรเลย

ล้างออกง่าย
4.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะอาด
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
1.0

3.0