daisy

เนื้อครีมสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมเบาๆ ใช้แล้วรู้สึกได้ว่าผมนุ่มขึ้นมีน้ำหนัก ชอบมากๆคะ

ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
4.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
4.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
4.0

4.0