daisy

chubby Natty
chubby Natty

4 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

บำรุงผมดีมาก ไม่มัน แต่ไม่ช่วยเรื่องให้ผมหายชี้ฟู

ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
5.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0