daisy

แผ่นใหญ่ หนานุ่ม ใช้ง่าย ไม่แพ้
สำลีไม่ยุ่ย ไม่ดูดน้ำ ซึ่งดีมาก ไม่ทำให้เปลือง
แต่ราคาสูงมาก ใช้ประหยัดกันต่อไป

ใช้ง่าย ถนัดมือ
5.0
ราคาเหมาะสม
3.0
ความทนทาน
5.0
ดีไซน์
5.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
5.0
ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ
5.0

5.0