daisy

vansama
vansama

10 months ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ใช้แล้วผิวสะอาดี ชอบมาก

ล้างออกง่าย
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0