daisy

ใช้แล้วรู้สึกว่สผมร่วงน้อยลง หนังศีรษะสะอาดขึ้น กลิ่นหอมมากกก

แพกเกจดีไซน์
3.0
ควบคุมความมัน
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0

4.0