daisy

Benyapha Somboonrat
Benyapha Somboonrat

7 months ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ผมนุ่มลื่นหอม ชอบกลิ่นมาก

ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0