daisy

ชอบกลิ่นของ Thann มากสัมผัสดี น่าใช้ซึมไว ชุ่มชื่น ใช้แล้วรู้สึกมือนุ่ม เล็บดีขอบเล็บดี

ราคา : ปริมาณ
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
5.0
กลิ่น
5.0
ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ
5.0
ความนุ่ม
5.0

5.0