daisy

ชอบกลิ่นแบบไทยๆ แบรนด์เล่าสตอรี่ดี เนื้อสัมผัสดี หอมอ่อนๆ มือนุ่ม

ราคา : ปริมาณ
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
5.0
กลิ่น
5.0
ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ
5.0
ความนุ่ม
4.0

5.0