daisy

เน้นเรื่องกลิ่นมากกว่า ความชุ่มชื้นดี แต่อยู่ไม่ค่อยนาน

ราคา : ปริมาณ
2.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
3.0
กลิ่น
5.0
ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ
4.0
ความนุ่ม
3.0

4.0