daisy

MissyLee
MissyLee

1 year ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งความมันไว้ที่ผมค่ะ

แพกเกจดีไซน์
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
5.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0