daisy

Cherry Wuzun
Cherry Wuzun

4 months ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

เราซื้อรุ่นนี้มาเกือบทุกสี ไว้ทาเวลาไปนอกบ้านชิวๆ เวลสก่อนนอน กลิ่นหอมมากกก สีระเรื่อ มีความชุ่มชื่นระดับนึง

  • กลิ่นหอม หอมมาก
  • การบำรุง ดูสุขภาพดีกว่าก่อนใช้
  • ความชุ่มชื่น พอประมาณไม่แห้ง

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0