daisy

kookkay
kookkay

4 months ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ผมนุ่มหอมไม่พันกัน ไม่มันเร็ว มีน้ำหนัก

  • กลิ่นหอม หอมมาก ชอบดมผมตัวเองเลย
  • การบำรุง ดูสุขภาพดีกว่าก่อนใช้
  • ความสะอาด มั่นใจว่าใช้แล้วผมสะอาด

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0