daisy

สีสวย พกพาสะดวก

สีสม่ำเสมอ
4.0
เนียนบางเป็นธรรมชาติ
4.0
เฉดสีหลากหลาย
4.0
เกลี่ยง่าย เรียบเนียน
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กระจายแสง / ปรับสีผิว
4.0

4.0