daisy

Dcash

Maxspeed Color Shampoo

3.0

1 reviews

Dcash

Maxspeed Color Shampoo

Product Detail

1.ก่อนสระผม ต้องสวมถุงมือทุกครั้งแล้วตัดซองบีบ Maxspeed Color Shampoo ลงบนฝ่ามือ ผสมแชมพูให้เป็นเนื้อเดียวกัน2.สระแชมพูที่ผสมแล้วลงบนผมที่หมาดนวดให้เกิดฟองให้ทั่วทั้งศีรษะจากโคนถึงปลายผมเน้นตรงผมขาวเป็นพิเศษ3.ระวังอย่าให้เข้าตาและทิ้งเวลาไว้ประมาณ 5-10 นาที(กรณีถ้าเส้นผมเส้นใหญ่ ข้อแนะนำควรทิ้งเวลาให้เพิ่มมากขึ้น)4.เมื่อครบเวลา และผมติดสีทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด นวดเส้นผมด้วยทรีทเม้นต์บำรุงเส้นผม

Price (Size)
URL
http://www.dcash.co.th/page_mainmenu.aspx#

3.0

1 reviews

Add to Compare Favorite Share

SCORE AVERAGE :

3.0

กลิ่น

4.0

ความสะดวกในการใช้

3.0

ไม่ระคายเคือง

4.0

การกระจายสี

3.0

เฉดสีหลากหลาย

4.0

ติดทน

2.0

ราคาเหมาะสม

กลิ่นยังคงแรงอยู่ กระจายสีได้ดีในระดับนึง เพราะมีไม่กี่สี เป็นการเน้นปิดผมขาวเสียมากกว่า หรือเหมาะกับคนที่อยากผมดำเลยจากการทำสี แต่ไม่อยากย้อมแบบครีม ยังคงแสบนิดๆ และราคาคิดว่าถ้าเทียบกับ OK HERBAL ถือว่ายังแพงกว่า และเรื่องคุณภาพหรือกลิ่นหรือความแสบ เราว่า OK HERBAL ดีสุด

ติดทน
4.0
ราคาเหมาะสม
2.0
เฉดสีหลากหลาย
3.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
3.0
ไม่ระคายเคือง
3.0
การกระจายสี
4.0

3.0