daisy

Mei Linda

Miracle : Blendar Brush (L)

3.3

3 reviews

Mei Linda

Miracle : Blendar Brush (L)

Product Detail

Price (Size)
URL
http://meilinda.co.th

3.3

3 reviews

Add to Compare Favorite Share

SCORE AVERAGE :

4.3

เบลนด์ได้ง่าย

3.7

วัสดุที่ใช้ผลิต

3.3

สปริงตัว

3.3

ความหนาแน่นขนแปรง

3.3

ความนุ่ม

3.7

ใช้ง่าย ถนัดมือ

NNINI.TECHA
NNINI.TECHA

2 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ราคาถูก เบลนได้โอเค คุณภาพเหมาะสมกับราคา

ใช้ง่าย ถนัดมือ
3.0
เบลนด์ได้ง่าย
4.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
3.0
สปริงตัว
3.0
ความนุ่ม
3.0
ความหนาแน่นขนแปรง
3.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

3.0

sawhapam
sawhapam

3 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ปัดง่าย เบลนง่าย จิกสีดี ไม่บาดหนังตา

ใช้ง่าย ถนัดมือ
4.0
เบลนด์ได้ง่าย
4.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
4.0
สปริงตัว
3.0
ความนุ่ม
3.0
ความหนาแน่นขนแปรง
3.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

3.0

ไปตจว. ดันลืมแปรงแต่งตา เลยไปสอยอันนี้มาในราคา 49 บาทคือมันดีงาม จิกอายแชร์โดวได้ดีเลย เกลี่ยง่าย ไม่นุ่มมาก แต่ไม่บาดหนังตา

ใช้ง่าย ถนัดมือ
4.0
เบลนด์ได้ง่าย
5.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
4.0
สปริงตัว
4.0
ความนุ่ม
4.0
ความหนาแน่นขนแปรง
4.0

4.0