daisy

REVIEW

เนื่องจากตอนนี้ไว้ผมสั้นอยู่ อยากที่จะไว้ยาว ผมสั้นปัญหาที่พบคือ เราต้องไดร์ผมเองจนผมแห้งชี้ฟู ปลายเสียตั้งแต่ผมยังสั้นอยู่ ถ้าตัดออก ผมก็ยิ่งสั้น การวางแผนไว้ยาวก็จะใช้เวลานานขึ้น ได้ซันซิลสูตรนี้มาจากรางวัลของจีบัน ใช้ครั้งแรกก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแรกตั้งแต่ตอนสระผม ผมลื่นไม่พันกันตั้งแต่ตอนสระ และไม่ฝืดตอนล้างน้ำออก ต่อด้วยครีมนวดทิ้งเวลาไม่นาน ก็รู้สึกได้ทันทีว่า บำรุงลึกผมนิ่ม สวยไม่ฟันกัน ตอนเป่าผมก็รู้สึกความแตกต่างเลยค่ะ พอไดร์ผม ก็รู้สึกได้ว่าปลายผมไม่แตก ไม่ฟู เรียบเนียนเหมือนผมได้รับการบำรุงมานาน แต่นี้คือแค่ใช้ครั้งแรกเองนะคะ เนื่องจากไม่ได้ใช้ซันซิลนานแล้ว รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ กลิ่นหอม ติดยาวนาน ทำให้รู้สึกว่าผมสะอาดยาวนาน แม้ไม่ได้สระทุกวัน ชอบมากเลยค่ะ จนคิดว่าจะไปซื้อใช้ต่ออีกค่ะ 1 year ago
เนื่องจากตอนนี้ไว้ผมสั้นอยู่ อยากที่จะไว้ยาว ผมสั้นปัญหาที่พบคือ เราต้องไดร์ผมเองจนผมแห้งชี้ฟู ปลายเสียตั้งแต่ผมยังสั้นอยู่ ถ้าตัดออก ผมก็ยิ่งสั้น การวางแผนไว้ยาวก็จะใช้เวลานานขึ้น ได้ซันซิลสูตรนี้มาจากรางวัลของจีบัน ใช้ครั้งแรกก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแรกตั้งแต่ตอนสระผม ผมลื่นไม่พันกันตั้งแต่ตอนสระ และไม่ฝืดตอนล้างน้ำออก ต่อด้วยครีมนวดทิ้งเวลาไม่นาน ก็รู้สึกได้ทันทีว่า บำรุงลึกผมนิ่ม สวยไม่ฟันกัน ตอนเป่าผมก็รู้สึกความแตกต่างเลยค่ะ พอไดร์ผม ก็รู้สึกได้ว่าปลายผมไม่แตก ไม่ฟู เรียบเนียนเหมือนผมได้รับการบำรุงมานาน แต่นี้คือแค่ใช้ครั้งแรกเองนะคะ เนื่องจากไม่ได้ใช้ซันซิลนานแล้ว รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ กลิ่นหอม ติดยาวนาน ทำให้รู้สึกว่าผมสะอาดยาวนาน แม้ไม่ได้สระทุกวัน ชอบมากเลยค่ะ จนคิดว่าจะไปซื้อใช้ต่ออีกค่ะ 1 year ago