daisy

สระแล้วรู้สึก สะอาด หอมสดชื่นมากๆค่ะ เนื้อแชมล้างออกง่าย สดชื่น มากๆค่ะ

แพกเกจดีไซน์
3.0
ควบคุมความมัน
3.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
กลิ่น
4.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
3.0

3.0