daisy

ใช้คู่กับแชมพู แล้ว ดีมากค่ะ ผมนุ่มลื่น ไม่พันกัน หอมสดชื่นด้วยค่ะ

แพกเกจดีไซน์
3.0
ราคา : ปริมาณ
3.0
กลิ่น
4.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
3.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
4.0

3.0