daisy

Ethylhexylglycerin

Ethylhexylglycerin เป็นสารช่วยรักษาความชื้นและสารป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยให้ผลิตภัณฑ์คงคุณภาพได้นานขึ้น ใช้ในหลายประเภทของผลิตภัณฑ์สกินแคร์