daisy

Titanium Dioxide

เป็นประเภทของกันแดดที่ปกป้องผิวจากรังวัลย์แดด UVA และ UVB และสามารถทำให้ผิวสว่างขึ้น เป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำครีมกันแดด และบางครีมรองพื้น