daisy

Propanediol

โปรพานไดออลเป็นความชื้นที่ทำมาจากพืชและใช้เป็นตัวถือความชื้นในผลิตภัณฑ์สกินแคร์. ยังช่วยในการเพิ่มอัตราการสกัดสารที่ใช้ในการสกัดสารจากพืช.