daisy

Water/Aqua/Eau

"น้ำ" หรือที่เรียกว่า H2O นั้นเป็นส่วนผสมที่พบบ่อยที่สุดในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เรามักจะพบมันอยู่ที่ตำแหน่งแรกที่สุดในรายการส่วนผสม ซึ่งหมายความว่า มันคือส่วนที่มากที่สุดจากทั้งหมดที่สร้างขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ …อ่านต่อ