daisy

Hydrolyzed Hyaluronic Acid

แอซิดฮิยาลูรอนิกที่ผ่านการย่อย สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว.

 

Your Skin But Better CC+ Cream with SPF 50+

4.4

32 reviews