daisy

Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone

(Skin Conditioning)